Velkommen til THYmøllen

   

    THYmøllen er Dansk arbejde.

    Til glæde & gavn for dig og Danmark.

Hvorfor købe en THYmølle ?

– vi har mere end 35 års erfaring med produktion og drift af husstandsvindmøller.

– hos os handler du direkte med fabrikanten – ingen dyre mellemhandlere.

høj el-produktion. Vi har 6 kW møller i Danmark som laver 25-30.000 kWh/år.  Vores 10 kW møller laver op til 40.000 kWh/år – dokumenteret.

lang holdbarhed. Vi har møller som har kørt mere end 30 år – på samme gear, generator og hovedlejer.

– de mest støjsvage møller på markedet.

– vi har mere end 448 møller i drift i DK (pr. 29/9-2022)

– alle vores møller har automatiske luftbremser (vingetipbremser), som sikre dem mod løbskkørsel og havari (enhver møllerejers mareridt) Disse sætter sig selv på plads – kræver ikke servicebesøg.

vores møller har automatisk kabeludsnoning

– vores møller har et “flagermus- program” – så de må opstilles i områder med flagermus.

“Strøm uden Støj”

Mange oplever at husstandsmøller larmer meget.

Det kan være mast og barduner som svinger og dermed skaber støj. Det kan også være vingerne som pitches/drejes ved  vindstød og dermed lyder møllen som en helikopter.

Har den haleror og svinger ind og ud af vinden giver det også et varierende støjbillede, som vil genere nogen på samme måde som hvis den løber op og ned i hastighed med de varierende vindhastigheder. Dette gælder møller med permanent-magnet-generator (jævnstrømsmøller med inverter).

Bagløbere (vingerne bagved masten) og rørtårne støjer også mere end frontløbere og gittermaster.

Støjen fra vindmøller hænger altså nøje sammen med deres konstruktion og driftsprincip.

Men ikke ALLE husstandsmøller larmer.

Vi har ingen barduner – ingen vingepitch – ingen haleror – ingen variabel omdrejningshastighed – og vi leverer hovedsageligt på gittermaster.

Vi har dermed bevist at det kan lade sig gøre at lave lydsvage vindmølle.

Tag selv ud og lyt !

Vil du leve med mere støj end nødvendigt  ?

Husk altid at spørge mølleleverandøren, hvad kildestøjen er ved vindhastigheder på 6 og 8 m/s.

TWP 40-6 kW’s kildestøj  er  80,8 dB(A) ved 8 m/s.

TWP 40-10kW’s kildestøj er 84,1 dB(A) ved 8 m/s

En stigning i støjen på 7-10 dB svarer til en fordobling i den oplevede støj og en ændring på 3 dB er tydelig hørbar.

Når flere støjkilder optræder samtidigt kan deres lydstyrke ikke uden videre lægges sammen. Lydstyrken fra to lige kraftige støjkilder er 3 dB højere end støjkilderne hver for sig. Hvis der er 10 lige kraftige støjkilder bliver den samlede lydstyrke 10 dB højere end lydstyrken af hver enkelt kilde. (kilde Miljøstyrelsen)

Dvs. den samlede støj fra 10 stk 10 kW THYmøller er det samme som støjen fra 1 husstandsvindmølle med en kildestøj på 94,1 dB.

!       TAG ALTID UD OG LYT TIL DEN ELLER DE MØLLER DU OVERVEJER AT KØBE     !  

Der er ingen grund til selv at være forsøgskanin – der er sikkert allerede opstillet en mølle af den type du kigger på – og er der ikke det er der nok også en grund til det.

HUSK – Du skal selv være “nærmeste nabo” til møllen i mange, mange år fremover.

Se spot fra TV- midt vest om den “manglende støj” fra THYmøllen   her:    http://www.tvmidtvest.dk/nettv/?id=15109

Læs artikel fra nordjyske her.

Læs mere under “Dokumentation” /  “Støj Forhold”.

Hent målerapporten under “Downloads”

Vi er naturligvis medlem af Brancheforeningen for Husstandsvindmøller – din sikkerhed for en seriøs mølleleverandør.

Vi er støttet af den lokale LAG:


.